• Gratis advokatbistand
  • Stor erfaring med asylsager
  • Samarbejde med de bedste tolke

Gratis advokatbistand

Som asylansøger har du ret til gratis advokat i forbindelse med asylsagens behandling i Flygtningenævnet. Du kan frit vælge hvilken som helst advokat i Danmark, men det er vigtigt at vælge en med speciale i behandling af asylsager og Flygtningenævnet. 

 

 

 

 

Judan front image

Som klient hos Judan Advokater kan du forvente:

  • Et højt fagligt og etisk niveau
  • En proaktiv og innovativ rådgivning
  • En personlig og tæt kontakt til den pågældende advokat.

Vælg din advokat så tidligt som muligt

På den måde er du sikker på, at den bedste advokat har tid i kalenderen til at behandle din asylsag. 

Flygtningenævnet

Flygtningenævnet er et uafhængigt, domstolslignende organ. Flygtningenævnet er således uafhængigt af den politiske proces og kan ikke modtage direktiver fra regering eller folketing. Nævnets medlemmer er ligeledes uafhængige og kan ikke modtage eller søge instruktion udefra.
Flygtningenævnet afgør sagen på et møde i Flygtningenævnets lokaler på Adelgade 12 i København.

Flygtningenævnet består af en dommer og 4 andre medlemmer der afgør sagen. Ved mødet deltager yderligere en repræsentant for Udlændingeservice, ansøger, en tolk og ansøgers advokat.